MEET THE BUYER EVENT

In partnership with Business Wales, Andrew Scott Ltd are hosting a Meet the Buyer and Jobs Fair event for our New Life for Old College project being delivered on behalf of Aberystwyth University.

The Meet the Buyer and Jobs Fair event will take place on Wednesday March 2nd 2022 from 12:00-19:00.

This event will provide our team with the opportunity to engage with the local supply chain and discuss the extensive list of supply chain packages that are available. For the full list of 55 packages, please visit the Sell2Wales notice.

Local employment support agencies and representatives from the construction industry will also be in attendance to discuss the varied range of career opportunities generated by this project.

DIGWYDDIAD CWRDD Â’R PRYNNWR

Mewn partneriaeth gyda Busnes Cymru mae Andrew Scott Cyf yn cynnal digwyddiad Cwrdd â’r Prynwr & Ffair Swyddi ar gyfer ein prosiect Bywyd Newydd i’r Hen Goleg ar ran Prifysgol Aberystwyth.

Ddydd Mercher, Mawrth yr 2il, 2022, 12:00-19:00.

Mewn partneriaeth â Phrifysgol Aberystwyth, mae cwmni Andrew Scott Cyf. yn cynnal digwyddiad Cwrdd â’r Prynwr a Ffair Swyddi i drafod y cyfleoedd a ddaw yn sgil y prosiect i ailfywiogi’r Hen Goleg.

Bydd y digwyddiad hwn yn rhoi cyfle i’n tîm i greu cysylltiadau â’r gadwyn gyflenwi leol a thrafod y rhestr helaeth o becynnau sydd ar gael yn rhan o’r gadwyn gyflenwi. I weld y rhestr lawn o’r 55 pecyn, ewch i’r hysbysiad sydd ar safle Gwerthwch i Gymru.

Bydd asiantaethau cymorth cyflogaeth lleol a chynrychiolwyr o’r diwydiant adeiladu hefyd yn bresennol i drafod y cyfleoedd gwaith amrywiol a ddaw yn sgil y prosiect hwn.